Bilde

Retningslinjer om saksbehandling i barneverntjenesten

Først publisert: 9.02.2011
Sist oppdatert: 9.02.2011
Saksbehandling i barneverntjenesten (rundskriv, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Q-1036/2002). Retningslinjer til lov om barneverntjenester av 17. juli 1992.

Trykk på linken under for å lese hele på regjeringen.no.

Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Har du innspill?

Har du innspill til en artikkel, forslag til nytt innhold eller noe du ønsker å dele med andre som jobber innen barnevernsfeltet?

Send en mail til mailto:innspill@bufdir.no.

KONTAKT

Nettstedet drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Telefon: 466 15 000 (08.00-15.45)
Telefaks: 22 46 83 05
Epost: postmottak 'at' bufetat.no
Organisasjonsnummer: 986 128 433
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Stensberggata 27 (7. etasje
Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter ol. til direktoratet sendes til:
Bufdir, Postboks 8113 Dep, 0032 Oslo

REFERANSEGRUPPE

  • KS

  • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

  • Norsk Fosterhjemsforening

  • Landsforeningen for barnevernsbarn    

  • Barneombudet (assosiert medlem)

  • Ski Barneverntjeneste

  • Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartementet

Del oss

Følg oss