Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2013

Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2013 / Krogh, Frank, 2014
(14.04.2014)

Evaluering av SMIL ‐ Styrket Mestring i Livet

Evaluering av SMIL ‐ Styrket Mestring i Livet / Theisen, Ole Magnus, 2014
(14.04.2014)

Riskbedömning av partnervåld

Riskbedömning av partnervåld / Barbro, Nordling, 2014
(9.04.2014)
Barnets beste ved samlivsbrudd

Barnets beste

For barna er det best at foreldrene er enige om de viktigste ordningen...
21.02.2014
Hva skjer i en liten kommune når barnevernet får en hastesak på fredag ettermiddag?

Hva skjer i en liten kommune når barnevernet får en hastesak på fredag ettermiddag?

«Fredag ettermiddag» er en ny norsk novellefilm, som handler om hva so...
21.01.2014

KONTAKT

Nettstedet drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Telefon: 466 15 000 (08.00-15.45)
Telefaks: 22 46 83 05
Epost: postmottak 'at' bufetat.no
Organisasjonsnummer: 986 128 433
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Stensberggata 27 (7. etasje
Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter ol. til direktoratet sendes til:
Bufdir, Postboks 8113 Dep, 0032 Oslo

REFERANSEGRUPPE

  • KS

  • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

  • Norsk Fosterhjemsforening

  • Landsforeningen for barnevernsbarn    

  • Barneombudet (assosiert medlem)

  • Ski Barneverntjeneste

  • Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartementet

Del oss

Følg oss