Characteristics of women who continue smoking during pregnancy: a cross sectional study of pregnant women and new mothers in 15 European countries

Characteristics of women who continue smoking during pregnancy: a cross sectional study of pregnant ...
(21.07.2014)

Violence against women in the childbearing period: Women’s and men’s experiences

Violence against women in the childbearing period: Women’s and men’s experiences / Håland, Kristin, ...
(11.07.2014)

Omsorg for traumatiserte barn

Omsorg for traumatiserte barn / Grønningsæter, Arne Backer, cop. 2014
(9.07.2014)

Retningslinjer om bruk av egenerklæringer fra sakkyndige i barnevernsaker

Sakkyndige som påtar seg oppdrag i barnevernsaker er underlagt regler ...
4.07.2014
Betydelig økning i akutte tvangsplasseringer i barnevernet

Betydelig økning i akutte tvangsplasseringer i barnevernet

Akuttiltak i barnevernet er et alvorlig, men nødvendig, inngrep i barn...
2.06.2014
Blå Kors inviterer til sommerferie 2014!

Blå Kors inviterer til sommerferie 2014!

Blå Kors har drevet feriearbeid i mer enn 40 år for familier med rus- ...
25.04.2014

KONTAKT

Nettstedet drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Telefon: 466 15 000 (08.00-15.45)
Telefaks: 22 46 83 05
Epost: postmottak 'at' bufetat.no
Organisasjonsnummer: 986 128 433
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Stensberggata 27 (7. etasje
Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter ol. til direktoratet sendes til:
Bufdir, Postboks 8113 Dep, 0032 Oslo

REFERANSEGRUPPE

  • KS

  • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

  • Norsk Fosterhjemsforening

  • Landsforeningen for barnevernsbarn    

  • Barneombudet (assosiert medlem)

  • Ski Barneverntjeneste

  • Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartementet

Del oss

Følg oss